Artist, writer, picturebook maker based in Stockholm. News feed at: instagram.com/emmavirke


Kom dagen_kom natten

Min mamma är snabbare än din

En cool kiwi